02/02/2023 04:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thấy

Tác giả: Việt Phương - Trần Quang Huy

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2015 18:07

 

Co thời gian quay lại trăm triệu năm về trước
Em ở trong con khổng long nào đây
Về xa nữa thời sơ sinh Trái đất
Chẳng thấy em trong dáng biển màu mây

Đến tận cùng những thiên hà cháy buốt
Nơi không gian chưa rách tướp
                  thời gian chưa đoạ đầy
Lao vào hố đen chọn một phản đời vừa lột xác
Gặp một mùa xuân nháo nhác tìm cánh bay

Chợt nhìn thấy bà mẹ nghèo tiều tuỵ
                            không thánh giá không tràng hạt
Bế em bé gầy thui thủi đi
                              trên đường đêm gió lắt lay
Em đang ở rất gần trong cái thế gian này
Em về đi cho kịp một ngày mai nào đây
Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Việt Phương » Thấy