08/02/2023 00:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Hy vọng” là giống có lông
“Hope” is the thing with feathers

Tác giả: Emily Dickinson

Nước: Mỹ
Đăng bởi estrange vào 31/08/2008 01:36

 

Nguyên tác

“Hope” is the thing with feathers --
That perches in the soul --
And sings the tune without the words --
And never stops -- at all --

And sweetest -- in the Gale -- is heard --
And sore must be the storm --
That could abash the little Bird
That kept so many warm --

I’ve heard it in the chillest land --
And on the strangest Sea --
Yet, never, in Extremity,
It asked a crumb -- of Me.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

“Hy vọng” là thứ có những chiếc lông—
Đậu trên linh hồn—
Và hát lên giai điệu không lời—
Và không ngừng lại—không bao giờ ngừng lại—

Và ngọt ngào nhất—trong cơn Gió Bão
Và chỉ có trận cuồng phong khủng khiếp—
Mới làm luống cuống Chim non
Đã giữ lại những gì ấm áp—

Tôi nghe tiếng nó ở những nơi lạnh nhất—
Trên Biển Cả hết sức lạ lùng—
Nhưng không bao giờ, dù ở chốn Tận Cùng,
Nó đòi Tôi dù chỉ là vụn bánh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Emily Dickinson » “Hy vọng” là giống có lông