27/05/2022 00:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em đi

Tác giả: Lê Gia Hoài - Lương Cầm Hoá

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lê Gia Hoài vào 26/04/2018 08:24

 

Em đi bỏ lại nhớ thương
Thu sang ngập lối vấn vương tình đầu
Em đi bỏ lãi nỗi sầu
Lan trong thu biếc nát nhàu tim tôi!

Về đâu nơi ấy xa xôi
Trăng thu lạnh giá ai ngồi đợi em
Về đâu nơi ấy đêm đen
Cho lòng hoang phế cho men tình buồn.
18/08/2008

Nguồn: Lê Gia Hoài, Tình ca trên bục giảng, NXB Hội nhà văn, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Gia Hoài » Em đi