05/03/2021 01:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi ta đứng lại song song

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/07/2015 08:33

 

Đôi ta đứng lại song song,
Như đôi đũa bạc để trong mâm vàng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đôi ta đứng lại song song