28/05/2024 13:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa xuân (Hoa tuyết mong manh nở)
Весна (Голубенький, чистый)

Tác giả: Apollon Maikov - Анполлон Майков

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 22/04/2015 17:18

 

Nguyên tác

Голубенький, чистый
Подснежник-цветок!
А подле сквозистый,
Последний снежок…

Последние слезы
О горе былом.
И первые грезы
О счастье ином

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Hoa tuyết mong manh nở
Xanh lơ nhạt tinh khôi!
Ngay bên những bông tuyết
Cuối mùa lất phất rơi…

Những giọt buồn sau cuối
Tiễn nỗi đau đã qua.
Đón những ước mơ nhỏ
Hạnh phúc không còn xa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Apollon Maikov » Mùa xuân (Hoa tuyết mong manh nở)