02/12/2022 14:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ tình ngải mạch
雨晴刈麥

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2012 09:10

 

Nguyên tác

一天收苦雨,
刈麥董家丁。
不畏田畦濕,
翻欣日色晴。
胼胝非我事,
艱苦萬人耕。
只念成家計,
那堪悼內情。

Phiên âm

Nhất thiên thu khổ vũ,
Ngải mạch đổng gia đinh.
Bất uý điền huề thấp,
Phiên hân nhật sắc tình.
Biền chi phi ngã sự,
Gian khổ vạn nhân canh.
Chỉ niệm thành gia kế,
Na kham điệu nội tình.

Dịch nghĩa

Cả bầu trời đã hết mưa gió
Gặt lúa đốc thúc gia đinh trong nhà
Không sợ thửa ruộng trũng thấp
Trái lại mừng sắc trời đã hửng
Làm ăn chai sạn vốn không phải việc của ta
Công việc gian khổ vốn là của vạn dân cày
Chỉ nghĩ nay thành kế sinh nhai của gia đình
Mới thấu hiểu thêm sự vất vả của vợ

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Khắp trời yên mưa gió
Gặt lúa giục gia nhân
Không sợ thửa ruộng trũng
Mừng trời hửng quá phần
Chai sạn chẳng phải việc
Cấy cày khổ vạn dân
Nay đà thành sinh kế
Mới hiểu vợ gian truân
Bài thơ này được làm vào ngày 26 tháng 4. Cắt lúa ở ruộng thấp, sau mưa tạnh lại cắt, nói không sợ thửa ruộng trũng ngoài đồng vì sau mưa trời hửng phải gấp thu hoạch để lúa khỏi bị ngâm nước. Câu 3, 4 là để nói ý nghĩa của câu đầu tiên.

Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập, Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Vũ tình ngải mạch