26/05/2022 08:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tàn đông khách ngụ thư hoài
残冬客寓書懷

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 28/04/2016 09:03

 

Nguyên tác

客泰殊鄉邑,
逢冬感歲辰。
郊原淒日色,
草樹怯霜威。
恩怨隨人意,
交遊匪舊知。
悠悠行晚律,
禹水有餘思。

Phiên âm

Khách Thái[1] thù hương ấp,
Phùng đông cảm tuế thần.
Giao nguyên thê nhật sắc,
Thảo thụ khiếp sương uy.
Ân oán tuỳ nhân ý,
Giao du phỉ cựu tri.
Du du hành vãn luật,
Vũ thuỷ[2] hữu dư tư.

Dịch nghĩa

Làm khách ở đất Thái Xá, không phải làng mình
Gặp lúc mùa đông đến cảm xúc năm tháng sắp hết
Đồng nội sắc trời thê lương
Cây cỏ khiếp sương giá
Chuyện ân oán tuỳ theo ý từng người
Muốn giao tiếp chẳng có người quen biết cũ
Vời vợi nỗi lòng làm bài thơ chiều
Nghĩ nhiều về con sông Vũ

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Làm khách đất Thái Xá
Gặp đông ngày cuối năm
Sắc trời đồng nội nhạt
Cây cối giá căm căm
Tuỳ ý người ân oán
Giao du chẳng bạn thăm
Chiều về lòng vướng bận
Sông Vũ nghĩ đăm đăm
Nguyên chú: Tháng năm đó (1841) ta sang trọ ở hai thôn Hà Cát và Lạc Sở tổng Thái Xá.

Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011
[2] Là một nhánh của sông Bùng, tỉnh Nghệ An. Sông Vũ hợp với sông Bảo ở xã Thái Xá, kênh sắt xã Cao Xá đổ về thành sông Bùng. Sông Bùng chảy quanh phía bắc phủ thành Diễn Châu rồi đổ ra cửa Vạn tỉnh Quảng Ninh.
[1] Tức tổng Thái Xá, huyện Đông Thành, phủ Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (nay thuộc xã Thái Diễn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Tàn đông khách ngụ thư hoài