29/06/2022 17:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điện nông thôn

Tác giả: Trần Đông Phong

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 29/10/2015 11:00

 

Nhà máy xây lên ai hưởng lợi
Bảy phần dân sống nghiệp nông canh
Nước bùn thuở trước trời soi bóng
Ruộng thóc mới gieo mạ tựa kim
Cày máy thay trâu bừa đất ải
Điện truyền tới xóm sáng nhà dân
Xưa nay trăm thuyết vì dân cả
Thôn nữ cơm chiều ánh điện hiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đông Phong » Điện nông thôn