01/12/2022 07:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống khách chi Nam Cung
送客之南宮

Tác giả: Lý Tuấn Dân - 李俊民

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/08/2014 22:52

 

Nguyên tác

蕭蕭風竹夜窗寒,
書劍催人不暫閒。
對酒已成千里客,
斷腸聲裏唱陽關。

Phiên âm

Tiêu tiêu phong trúc dạ song hàn,
Thư kiếm thôi nhân bất tạm nhàn.
Đối tửu dĩ thành thiên lý khách,
Đoạn trường thanh lý xướng “Dương Quan”.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Song đêm lạnh gió lao xao khóm trúc
Giục người đi thư kiếm chẳng tạm nhàn
Rượu bên nhau mà như xa ngàn dặm
Trong nhạc buồn xen lẫn khúc "Dương Quan"
Nam Cung là tên đất ở phía nam tỉnh Hà Bắc.

Bài này làm theo lối tập cổ, mỗi câu trong bài được lấy từ một câu thơ cổ: Câu 1 từ bài Túc Thanh Dương dịch 宿青陽驛 của Vũ Nguyên Hành, câu 2 từ bài Khách trung tác 客中作 của Đỗ Nghiễm, câu 3 từ bài Dữ tòng đệ Cẩn đồng hạ đệ hậu xuất quan ngôn biệt 與從弟瑾同下第後出關言別 của Lư Luân, câu 4 từ bài Tặng ca kỹ 贈歌妓 của Lý Thương Ẩn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Tuấn Dân » Tống khách chi Nam Cung