25/05/2022 13:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu thứ Hoàng Châu Vương Chính đường xuất chỉ cầu thi tức khắc tặng chi

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 21/04/2017 09:51

 

Phiên âm

Nhị thất thu nga hộ khách thuyền
Lâm cao hệ lãm chiếu thanh liên
Tam thiên ấp hộ thư xuân ý
Bác vạn nhân gia thốc hoá thiên
Dã thị Ngư Dương kỳ tú hậu
Kỷ cơ Thục quận hạc khu tiền
Huân thần xuất thú tư hoàng độc
Nhất tự Hàn công nhập chính niên

Dịch nghĩa

Dăm bảy con ngỗng mùa thu bơi theo hộ tống đoàn thuyền khách
Lên cao buộc thuyền nhìn dòng nước in nền trời tạnh sáng
Ba nghìn hộ dân ấp thư thái trong cảnh sắc mùa xuân
Trăm vạn nhà dân nối nhau chạy dài đến chân trời
Đó cũng là nơi cảnh đẹp có sông nhánh Ngư Dương phía sau
Làm nền cho thế hạc đuổi của đất Ba Thục phía trước
Bậc huân thần đi nhậm vẫn nhớ tích bò vàng ăn mạ
Như công tử nước Hàn đã nói khi nhập chính

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Ngỗng thu hộ tống đoàn thuyền
Lên cao nhìn nước in nền trời xanh
Ba ngàn hộ ấp hân hoan
Nối nhau trăm vạn nhà dân dặm trường
Phía sau sông nhánh Ngư Dương
Ba Thục phía trước hạc vươn cánh vờn
Bò vàng ăn mạ nhà dân
Tích Hàn công tử huân thần phải ghi
Tích “Bò vàng ăn mạ” nói về thuật “hiện trị” của Hàn Phi Tử, trị nước phải xuất phát từ thực tế, nắm vững tin tức. Khi nghe tấu có con bò vàng ăn mạ bên đường, Hàn Chiêu Vương đã xuống lệnh: “Mùa gieo mạ, cấm bò ngựa không được xuống ruộng mạ nhà dân”.

Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Chu thứ Hoàng Châu Vương Chính đường xuất chỉ cầu thi tức khắc tặng chi