07/07/2022 16:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống hữu nhân nhập Thục
送友人入蜀

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/03/2007 14:03

 

Nguyên tác

見說蠶叢路,
崎嶇不易行。
山從人面起,
雲傍馬頭生。
芳樹籠秦棧,
春流遶蜀城。
升沉應已定,
不必問君平。

Phiên âm

Kiến thuyết Tàm Tùng[1] lộ,
Khi khu bất dị hành.
Sơn tòng nhân diện khởi,
Vân bạng mã đầu sinh.
Phương thụ lung Tần sạn[2],
Xuân lưu[3] nhiễu Thục thành[4].
Thăng trầm ưng dĩ định,
Bất tất vấn Quân Bình[5].

Dịch nghĩa

Thấy bảo đường vào nước của vua Tàm Tùng (tên vua cũ nước Thục),
Gập gềnh không dễ đi.
Núi dựng ngang mặt người,
Mây bao quanh đầu ngựa.
Cây thơm lồng đường sạn đạo nước Tần
Dòng sông xuân vây quanh thành nước Thục.
Vận thăng trầm đã được định rồi,
Đâu cần hỏi Quân Bình.

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Mảng nghe bên nước Tàm Tùng,
Đường đi khấp khểnh khó lòng buông chân.
Núi theo trước mặt nổi dần,
Mây quanh đầu ngựa dần dần mọc ra.
Đường Tần lát ván rường xa,
Nước sông ngoắt ngoéo diễn qua Thục thành.
Việc đời chìm nổi đã đành,
Chẳng cần phải hỏi Quân Bình làm chi.
(Năm 743)


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
[1] Tên vua đầu tiên nước Thục.
[2] Đường ván của người Tần làm để đi vào đất Thục.
[3] Chỉ sông Cẩm chảy qua Thục thành.
[4] Tức Thành Đô.
[5] Nghiêm Quân Bình 嚴君平 (86-10 trước CN), tư tưởng gia, Đạo gia thời Tây Hán (Hán Thư).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Tống hữu nhân nhập Thục