06/07/2022 23:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim Cốc viên
金谷園

Tác giả: Trương Kế - 張繼

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/06/2014 14:47

 

Nguyên tác

綵樓歌館正融融,
一騎星飛錦帳空。
老盡名花春不管,
年年啼鳥怨東風。

Phiên âm

Thái lâu ca quán chính dung dung,
Nhất kỵ tinh phi cẩm trướng không.
Lão tận danh hoa xuân bất quản,
Niên niên đề điểu oán đông phong.

Dịch nghĩa

Lâu đài rực rỡ, nơi ca múa đang tưng bừng,
Một lính kỵ phóng tới như sao xẹt (bắt Thạch Sùng, nàng nhảy lầu tự vẫn), trướng gấm thành trống không.
Người đẹp bỏ mình trong mùa xuân nhưng chúa xuân không màng,
Nên hàng năm, chim vẫn kêu oán trách khi gió đông về.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lầu rực rỡ tưng bừng múa hát
Lính kỵ phi, người bắt, phòng không
Danh hoa mất, xuân lặng câm
Hàng năm chim oán gió đông trở về
Kim Cốc Viên là vườn rừng ở Hà Dương, nay là vùng đất phía tây nam thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, do Thạch Sùng người đời Tây Tấn dựng nên. Ông có người ca kỹ tên Lục Châu xinh đẹp lại thổi sáo hay. Kẻ cường thần Tôn Tú muốn cưỡng đoạt nàng, Sùng không chịu. Tú lập chiếu giả bắt giam Sùng, nàng nhảy lầu tự sát. Tài sản bị tịch thu, Sùng tiếc của mà chết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Kế » Kim Cốc viên