08/12/2022 08:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề phảng tử
題舫子

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 17/09/2014 07:16

 

Nguyên tác

愛此江邊好,
留連至日斜。
眠分黄犢草,
坐占白鷗沙。

Phiên âm

Ái thử giang biên hảo,
Lưu liên chí nhật tà.
Miên phân hoàng độc thảo,
Toạ chiếm bạch âu sa.

Dịch nghĩa

Yêu thích bờ sông đẹp đẽ này,
Ở lại đến tận chiều tối.
Bò vàng ngủ thấy rõ trên cỏ,
Ngồi ngắm cảnh tại ghềnh âu trắng.

Bản dịch của Lê Sơn

Bên sông cảnh thật đẹp,
Dừng xem hết buổi chiều.
Đồng cỏ nghé nằm nghỉ,
Bãi sông đàn bạch âu.
Tiêu đề có bản chép là Đề hàng tử 題航子.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Đề phảng tử