31/03/2023 13:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng cô đào Mai

Tác giả: Đặng Vũ Trợ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2020 20:53

 

Nổi tiếng tài hoa đám nữ quyền,
Hờn vì chút phận giận vì duyên.
Giọng tình lai láng dăm hàng chữ,
Bể ái lênh đênh một chiếc thuyền.
Tế độ nào ai người quốc sĩ?
Phong trần thương nỗi khách thuyền quyên.
Khuyên nàng cứ gửi bài đăng báo,
Bán chữ đời nay cũng có tiền.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Vũ Trợ » Tặng cô đào Mai