26/06/2021 02:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ Giới Hiên công trừ nhiếp hữu bộc xạ
賀介軒公除攝右僕射

Tác giả: Trần Nguyên Đán - 陳元旦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 04/09/2008 09:26

 

Nguyên tác

璣衡炳炳岱崔嵬,
景仰民歸右貳臺。
成物功深扶泰運,
擎天力大挺良才。
松官耐雪蒼顏舊,
梅判重春老筆開。
歷事五朝天子聖,
嶄然簪笏面公槐。

Phiên âm

Cơ Hành bính bính Đại thôi ngôi,
Cảnh ngưỡng dân quy Hữu nhị đài.
Thành vật công thâm phù thái vận,
Kình thiên lực đại đĩnh lương tài.
Tùng quan nại tuyết thương nhan cựu,
Mai phán trùng xuân lão bút khai.
Lịch sự ngũ triều thiên tử thánh,
Tiệm nhiên trâm hốt diện công hoài (hoè).

Dịch nghĩa

Sáng rực như sao Bắc Đẩu, cao vòi vọi, như núi Thái sơn,
Dân đều ngưỡng mộ Hữu nhị đài.
Việc đã thành, công càng sâu, giúp cho vận hội thái hoà,
Chống nổi trời, sức thật lớn, rõ bậc tài năng đĩnh đạc.
Như cây tùng không ngại tuyết, vẻ xanh vẫn như cũ,
Tựa cây mai lại gặp xuân, ngọn bút lão luyện muốn vịnh.
Trải thờ năm triều vua thánh,
Hiên ngang trâm hốt, xứng mặt Tam công.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rực trời Bắc Đẩu Thái sơn oai,
Ngưỡng mộ muôn dân hữu nhị đài.
Công giúp thái hoà thành vận hội,
Tài năng đĩnh đạc sức kình trời,
Tùng không ngại tuyết xanh muôn thuở,
Mai lại gặp xuân bút vịnh bài.
Thờ phụng trải năm triều đế thánh,
Tam công trâm hốt xứng danh ngài.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nguyên Đán » Hạ Giới Hiên công trừ nhiếp hữu bộc xạ