07/07/2020 01:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xem hội Tây

Tác giả: Trần Tuấn Khải

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2018 09:13

 

Nô nức đua nhau hội với hè,
Văn minh Nam Việt tiến mau ghê!
Nhảy đầm, ăn tiệc, ông Tây sướng,
Liếm chảo leo đu, đứa trẻ mê.
Giời nắng lợi riêng phường bán nước,
Bụi lầm khổ chết lũ buôn xe.
Anh mù nỏ biết trò chi cả,
Cứ bặp bùng bung, cứ cỏ ke...
Nguồn: Trần Thị Lệ Thanh, Thơ Đường luật Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, Luận án tiến sĩ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tuấn Khải » Xem hội Tây