07/07/2020 00:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ hành
夜行

Tác giả: Triều Xung Chi - 晁沖之

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 14:41

 

Nguyên tác

老去功名意轉疏,
獨騎瘦馬取長途。
孤村到曉猶燈火,
知有人家夜讀書。

Phiên âm

Lão khứ công danh ý chuyển sơ,
Độc ky sấu mã thủ trường đồ.
Cô thôn đáo hiểu do đăng hoả,
Tri hữu nhân gia dạ độc thư.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Công danh bỏ vì tuổi già đã đến
Trên đường dài cưỡi ngựa ốm một mình
Đến cô thôn sớm mai còn đèn lửa
Biết có nhà đọc sách suốt ban đêm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triều Xung Chi » Dạ hành