29/05/2023 18:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngã ba

Tác giả: Lý Phương Liên

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/12/2014 13:19

 

Nhà em chạy đến nhà anh
Vừa ra khỏi cửa đã thành ngã ba
Ngã ba ở giữa đôi ta
Em đi thẳng đến thềm nhà đón anh
Trên đầu lồng lộng trời xanh
Hình như đưa lối chúng mình tìm nhau
Lối ngang như những nhịp cầu
Lối dọc như những dài lâu đợi chờ
Lối nào cũng thấy ngã ba
Lối nào cũng dẫn chúng ta trùng phùng
Vì trong tất cả riêng chung
Trái tim ta nói nhịp cùng yêu thương…
Nguồn:
1. Lý Phương Liên, Ca bình minh, NXB Văn học, 2011
2. Vườn năm nhà, thơ 5 tác giả do Nguyễn Nguyên Bẩy & Lý Phương Liên chủ biên, NXB Hội Nhà văn, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Phương Liên » Ngã ba