02/07/2022 23:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân hồi gia tu tổ đường dữ hương cựu hữu
人回家修祖堂與鄉舊友

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2014 18:44

 

Nguyên tác

翹首秋初月上弦,
窗邊風送遇三賢。
換童披席茅檐下,
同話來年到故園。

Phiên âm

Kiều thủ thu sơ nguyệt thượng huyền,
Song biên phong tống ngộ tam hiền.
Hoán đồng phi tịch mao thiềm hạ,
Đồng thoại lai niên đáo cố viên.

Dịch nghĩa

Ngẩng đầu coi trăng thượng huyền tháng đầu thu
Cơn gió nào đưa ta gặp lại ba người bạn ở bên song cửa
Bèn gọi tiểu đồng trải chiếu dưới hiên mái cỏ
Rồi ngồi chuyện trò hẹn hò năm sau lại tới chốn quê

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Trăng thượng huyền buổi thu sơ
Ba hiền cửa sổ tình cờ đến chơi
Gọi đồng trải chiếu hiên ngoài
Sang năm nhà cỏ hẹn ngồi chốn quê
Từ đường họ Khiếu hiện còn ở phía trái nơi thờ ông nghè Khiếu Năng Tĩnh tại thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Nhân hồi gia tu tổ đường dữ hương cựu hữu