01/10/2022 10:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thính vũ
聽雨

Tác giả: Nguyễn Tư Giản - 阮思僩

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/12/2020 08:17

 

Nguyên tác

連日行雲水氣昏,
一船秋意向江村。
風多併覺翻窗急,
蓬短深愁隔幔喧。
戎鼓無聲頻問夜,
荒雞何處更銷魂。
年來回洱樓前夢,
點檢征衣見澇痕。

Phiên âm

Liên nhật hành vân thuỷ khí hôn,
Nhất thuyền thu ý hướng giang thôn.
Phong đa tính giác phiên song cấp,
Bồng đoản thâm sầu cách mạn huyên.
Nhung cổ vô báo tần vấn dạ,
Hoang kê hà xứ cánh tiêu hồn.
Niên lai hồi Nhị lâu tiền mộng,
Điểm kiểm chinh y kiến lạo ngân.

Dịch nghĩa

Cả ngày mây kéo tới làm khí trời tối tăm,
Một chiếc thuyền mang ý thu tới giang thôn.
Gió nhiều, cảm thấy được gió thổi gấp bên song cửa,
Cách rèm thuyền nhỏ, tiếng mưa ồn ào.
Trống quân không tiếng bao lần vào trong mộng,
Tiếng gà rừng nơi đâu làm người ta tiêu hồn.
Mấy năm nay đều mộng thấy trước lầu đi quanh sông Nhị,
Kiểm xem áo chiên thấy có vết bùn.
Nguồn: Dương Văn Hà, Khảo cứu văn bản Thạch Nông thi tập của Nguyễn Tư Giản, Luận văn thạc sĩ ngành Hán Nôm, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tư Giản » Thính vũ