25/02/2021 10:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuyền tử ngư ca
船子漁歌

Tác giả: Tính Không thiền sư - 性空禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/07/2018 21:34

 

Nguyên tác

船子當年返故鄉,
没蹤跡處妙難量。
真風遍寄知音者,
鐵笛橫吹作散場。

Phiên âm

Thuyền tử đương niên phản cố hương,
Một tung tích xứ diệu nan lường.
Chân phong biến ký tri âm giả,
Thiết địch hoành xuy tác tán trường.

Dịch nghĩa

Hoà thượng trên thuyền năm xưa hồi hương,
Mất tung tích ở nơi nào kỳ diệu khó biết được.
Gió khắp nơi chân thật ghi lại âm thanh của người,
Tiếng sáo sắt trầm bổng nghe thổi đó đây.

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Thuyền tử về quê năm mới rồi
Mất đâu tung tích bặt tăm hơi
Âm thanh văng vẳng còn trong gió
Tiếng sáo bổng trầm vọng khắp nơi
Thuyền tử ở đây tức hoà thượng Đức Thành 德成, một cao tăng đời Đường. Ông là người tiết tháo, độ lượng, sau khi xuống núi Dược Sơn, chèo thuyền phiêu bạc lênh đênh khắp chốn vùng Chu Kinh, Tùng Giang, tuỳ duyên độ thế, nên người đời gọi là Thuyền tử hoà thượng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tính Không thiền sư » Thuyền tử ngư ca