28/09/2021 21:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giao Chỉ Chi Lăng dịch tức sự
交趾支陵驛即事

Tác giả: Trần Phu - 陳孚

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/01/2018 22:26

 

Nguyên tác

六轡南驅下寳臺,
交州正月已青梅。
富良江湧瘴雲濕,
安化橋昏蠻雨来。
蝙蝠穿林紅似燄,
蜈蚣浮海黑如堆。
防風猶後塗山會,
終為生靈結禍胎。

Phiên âm

Lục bí[1] nam khu hạ Bảo Đài[2],
Giao Châu chánh nguyệt dĩ thanh mai.
Phú Lương giang dũng chướng vân thấp,
An Hoá kiều hôn Man vũ lai.
Biển bức xuyên lâm hồng tự diễm,
Ngô công phù hải hắc như đôi.
Phòng Phong[3] do hậu Đồ Sơn[4] hội,
Chung vị sanh linh kết hoạ thai[5].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngựa xuôi nam xuống Bảo Đài,
Giao Châu tháng một trái mai xanh rồi.
Phú Lương mây chướng sóng nhồi,
Cầu An Hoá tối, mưa bồi đất Man.
Xuyên rừng dơi lửa bay ngang,
Rết trôi trên biển tràn lan đen ngòm.
Phòng Phong sau hội Đồ Sơn,
Vì sinh linh phải hết cơn vạ nầy.
[1] Sáu dây cương ngựa, chỉ xe ngựa.
[2] Núi gần ải Chi Lăng.
[3] Theo truyền thuyết là tù trưởng của tộc Phòng Phong. Khi vua Vũ bình Trung Nguyên, hội chư hầu tại Đồ Sơn (Cối Kê), Phòng Phong đến trễ, Vũ giết đi. Sau Vũ đi tuần phương nam, qua nước Xuyên Hung của họ Phòng Phong, tôi thần của Phòng Phong là Nhị Long 二龍 và Nhị Thần 二臣 nổi giận, bắn Vũ, Vũ làm sấm chớp, mưa to. Nhị Long sợ, bay đi trốn, Nhị Thần tự sát, nhưng được Vũ cứu...
[4] Tên núi tức Cối Kê sơn, tại nam Thiệu Hưng, Chiết Giang.
[5] Nguyên nhân của tai vạ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Phu » Giao Chỉ Chi Lăng dịch tức sự