17/10/2021 08:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bên bờ Suối Tiên

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/11/2015 09:46

 

Tặng Bùi Quốc Thắng

Hoa mua như tím thẳm chiều
Một bờ suối vắng ít nhiều sương bay
Phải đâu hồn của cỏ cây
Không hương không sắc tháng ngày cũng không

Mây bay mấy độ bềnh bồng
Phấn hoa màu cỏ lặng trong cõi người
Một dòng trôi mãi về trời
Giọt vô biên rụng xuống đời lặng thinh
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đầu non (thơ), NXB Trẻ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Bên bờ Suối Tiên