02/10/2022 16:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Phó Dữ Lệ tá sứ An Nam
送傅與礪佐使安南

Tác giả: Âu Dương Huyền - 歐陽玄

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 04/11/2018 21:31

 

Nguyên tác

省台交薦盡名公,
使者南軺載與同。
馬自驥群先定價,
鵬從海運且培風。
橐如陸賈無他寶,
柱念文淵有舊銅!
此去新詩千百首,
時時北望寄征鴻。

Phiên âm

Tỉnh đài giao tiến tận danh công,
Sứ giả nam diêu tái dữ đồng.
Mã tự ký quần tiên định giá,
Bằng tòng hải vận thả bồi phong.
Thác như Lục Giả vô tha bảo,
Trụ niệm Văn Uyên[1] hữu cựu đồng!
Thử khứ tân thi thiên bách thủ,
Thì thì bắc vọng ký chinh hồng.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Sảnh đường tiến cử thày danh công,
Xe sứ trời nam sánh ruổi giong.
Ngựa ký trong bầy tài đã tỏ,
Chim bằng lướt biển gió liền tung.
Túi riêng Lục Giả không châu báu,
Dấu cũ Văn Uyên có trụ đồng.
Thơ mới trăm nghìn trên dặm khách,
Bắc phương thỉnh thoảng gửi tin hồng.
Bài thơ này được làm khi tiễn Phó Dữ Lệ, sứ thần nhà Nguyên trong một lần được phái sang nhà Trần nước ta, được chép trong An Nam chí lược.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Tên chữ của Mã Viện.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Huyền » Tống Phó Dữ Lệ tá sứ An Nam