01/12/2022 04:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ Luỹ cô thôn

Tác giả: Nguyễn Cư Trinh - 阮居楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/06/2014 23:00

 

Giặc giã[1] đời mô đã dẹp rồi,
Luỹ xưa còn đắp xóm mồ côi.
Đá xây quanh quất theo bờ biển,
Người ở cheo leo dưới cửa lôi[2].
Trông thấy thuyền tình ba bốn phía,
Vẳng nghe trống giục một đôi hồi.
Hỏi thăm tạo hoá bao giờ đó,
Thạch trận về đây mới đắp bồi[3].
Thôn lẻ Cổ Luỹ. Cổ Luỹ là một thôn nhỏ ven biển (Nghĩa An, Tư Nghĩa), ở đó có cửa biển còn gọi là cửa Cổ Luỹ.

Nguồn: Thơ văn Nguyễn Cư Trinh, Phan Hứa Thuỵ sưu tầm và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, Huế 1989
[1] Phong cảnh bài có liên quan đến bài La Hà Thạch Trân ở trên. Giặc ở đây chỉ các hòn đá nằm la liệt.
[2] Là cửa biển mà hai bên có đá hòn đá tảng nằm la liệt.
[3] Tác giả liên tưởng thạch trận La Hà mà Cổ Luỹ là kết quả cuộc chiến đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Cư Trinh » Cổ Luỹ cô thôn