26/10/2021 12:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con cò mắc giò mà chết

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 23:09

 

Con cò mắc dò[1] mà chết,
Con quạ ở nhà mua nếp làm chay.
Con cu đánh trống bằng tay,
Chào mào đội mũ làm thầy đọc văn.
Chiền chiện vừa khóc, vừa lăn,
Một bầy se sẻ bịt khăn cho cò.
Khảo dị:
Con cò mắc dò mà chết,
Con quạ mua nếp làm chay.
Con cu đánh trống ba ngày,
Chào mào đội mũ làm thầy đọc văn.
Xóm làng chạy đến lăng xăng,
Mua ba thước vải buộc khăn cho cò.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009
[1] Tên một loại bẫy dùng để bẫy chim, cò.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con cò mắc giò mà chết