05/02/2023 07:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyệt trung hành - Đề Vũ cung hoạ đồ
月中行-題雨宮畫圖

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2007 16:21

 

Nguyên tác

近處山連遠處山,
山寂水無瀾。
長松百尺倚層巒,
東風試不寒。
寺閒日高僧未起,
輕船客棹過前灘。
尋常天上與人間,
別占一壺閒。

一壺景色清何許,
甚處何曾相似。
疑蓬洲與牛渚,
松東不動禪關深鎖,
或說飛來寺。

Phiên âm

Cận xứ san liên viễn xứ san.
Sơn tịch thuỷ vô lan.
Trường tùng bách xích ỷ tằng loan.
Đông phong thí bất hàn.
Tự nhàn nhật cao tăng vị khởi,
Khinh thuyền khách trạo quá tiền than.
Tầm thường thiên thượng dữ nhân gian,
Biệt chiếm nhất hồ nhàn.

Nhất hồ cảnh sắc thanh hà hứa.
Thậm xứ hà tằng tương tự.
Nghi Bồng Châu dữ Ngưu chử,
Tùng đông bất động thiền quan thâm tỏa,
Hoặc thuyết Phi Lai Tự.

Bản dịch của Nam Long

Sau trước núi liền ngút mắt trông.
Non quạnh nước lặng trong.
Nương theo vách đá trăm thước tùng.
Gió đông chẳng lạnh lùng.
Đủng đỉnh trời trưa sư chửa dậy,
Thuyền êm chèo nhẹ khách qua sông.
Thiên đường nhân thế thảy đều không,
Riêng một cõi thung dung.

Một trời cảnh sắc xinh nhường ấy,
Liệu có nơi nào tương tự?
Ngỡ Bồng Châu lẫn Ngưu chử,
Phía đông tùng lặng, cửa thiền then chặt,
Kẻ nói: Phi Lai Tự.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Nguyệt trung hành - Đề Vũ cung hoạ đồ