01/10/2022 15:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệu niệm Chu tổng lý
悼念周總理

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Mặc Am vào 24/07/2020 09:16

 

Nguyên tác

革命前驅輔弼才,
巨星隱翳五洲哀。
奔騰淚浪滔滔涌,
弔唁人濤滾滾來。
盛德在民長不沒,
豐功垂世久彌恢。
忠誠與日同輝耀,
天不能死地難埋。

Phiên âm

Cách mạng tiền khu phụ bật tài,
Cự tinh ẩn ế ngũ châu ai.
Bôn đằng lệ lãng thao thao dũng,
Điếu ngạn nhân đào cổn cổn lai.
Thịnh đức tại dân trường bất một,
Phong công thuỳ thế cửu di khôi.
Trung thành dữ nhật đồng huy diệu,
Thiên bất năng tử địa nan mai.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Tiên phong dẫn lối cho cách mạng,
Năm châu thương tiếc ánh sao sa.
Dạt dào lệ nóng trào không ngớt,
Cuồn cuộn người xe đến viếng nhà.
Đức thịnh nơi dân luôn còn đó,
Công truyền hậu thế mãi vang xa.
Lòng trung sáng rỡ bên vầng nhật,
Giữa đất trời kia chẳng thể nhoà.
Ngày 13 tháng 1 năm 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Điệu niệm Chu tổng lý