22/09/2021 13:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Phạm Hồng Thái

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 18:01

 

Một tiếng vang trời khét Việt Đông
Người Nam coi cái chết như không
Gió mây Sa Điện vèo non Thái
Sương tuyết Hoàng Hoa đẹp vết Hồng
Nguỵ Hiến còn đầu chưa hả giận
Tây Cường mất vía đủ nên công
Bút thơ giõi bước đường tranh đấu
Gang thép tung hoành chợt cảm thông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Vịnh Phạm Hồng Thái