15/08/2020 13:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bà cốt đánh trống long tong

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/08/2019 23:35

 

Bà cốt đánh trống long tong,
Nhảy lên nhảy xuống con ong đốt l...
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bà cốt đánh trống long tong