28/05/2022 07:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Công cha như núi Thái Sơn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Hoa Phong Lan vào 04/11/2007 15:28

 

Công cha như núi Thái Sơn[1],
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ, kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1] Tên một ngọn núi lớn ở Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Công cha như núi Thái Sơn