03/12/2021 14:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chính nguyệt nhị thập nhất nhật bệnh hậu Thuật Cổ yêu vãng thành ngoại tầm xuân
正月二十一日病後述古邀往城外尋春

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2007 03:34

 

Nguyên tác

屋上山禽苦喚人,
檻前冰沼忽生鱗。
老來厭逐紅裙醉,
病起空驚白髮新。
臥聽使君鳴鼓角,
試呼稚子整冠巾。
曲欄幽榭終寒窘,
一看郊原浩蕩春。

Phiên âm

Ốc thượng sơn cầm khổ hoán nhân,
Hạm tiền băng chiểu hốt sinh lân.
Lão lai yếm trục hồng quần tuý,
Bệnh khởi không kinh bạch phát tân.
Ngoạ thính sứ quân minh cổ giốc,
Thí hô trĩ tử chỉnh quan cân.
Khúc lan u tạ chung hàn quẫn,
Nhất khán giao nguyên hạo đãng xuân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chim núi kêu truyền qua người buồn khổ
Trước hiên nhà nước sóng sánh ao băng
Tuổi già cũng theo quần hồng say khướt
Bệnh hết rồi tóc bạc sợ trắng thêm
Nghe sứ quân thổi còi ngồi tư lự
Lại thử kêu thuộc hạ chỉnh áo khăn
Lan can cong lạnh tràn đài lặng lẽ
Cũng được nhìn xuân bát ngát thảo nguyên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Chính nguyệt nhị thập nhất nhật bệnh hậu Thuật Cổ yêu vãng thành ngoại tầm xuân