31/03/2023 19:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vĩnh Giang nguyệt phiếm
永江月泛

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2011 02:10

 

Nguyên tác

決山月上放舟行,
萬頃蒼茫一望平。
商吹高帆上下,
潦初落水縱橫。
波光山色描無盡,
客思鄉心夢不成。
霧散江空天向曙,
菊樽酌罷茗鐺亨。

Phiên âm

Quyết sơn nguyệt thượng phóng chu hành,
Vạn khoảnh thương mang nhất vọng bình.
Thương xuy cao phàm thượng hạ,
Lạo sơ lạc thuỷ tung hoành.
Ba quang sơn sắc miêu vô tận,
Khách tứ hương tâm mộng bất thành.
Vụ tán giang không thiên hướng thự,
Cúc tôn chước bãi mính xanh phanh.

Dịch nghĩa

Rú Quyết trăng lên thả thuyền đi
Muôn khoảnh mênh mang, trông phẳng bằng
Buôn xong các chiếc buồm giương cao, nhấp nhô
Lụt mới về, tràn khắp nơi (ngang dọc đều có)
Ánh lấp loé của sóng, màu xanh của núi vẽ, tả không hết được
Nỗi buồn đất khách, lòng nhớ quê nhà, ngủ không được
Sương mù tan, sông vắng, trời bắt đầu hửng sáng
Chén rượu cúc rót uống xong thì đem siêu trà ra nấu

Bản dịch của Lê Thước

Trăng nhô Rú Quyết thả dong thuyền
Thẳng tắp mênh mang vạn dặm liền
Chợ vãn, buồm trương lố nhố
Lụt về, nước toả triền miên
Xanh non, loáng sóng màu khôn vẽ
Lạ quán, sầu quê giấc khó yên
Mù tản, sông im, trời hửng rạng
Rượu tàn, dẹp chén, nấu trà lên
Nguồn: Ảnh hưởng Hán văn Lý - Trần qua thơ và ngôn ngữ thơ Nguyễn Trung Ngạn, NXB Giáo dục, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Vĩnh Giang nguyệt phiếm