23/10/2021 01:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đố bay biết biển bao sâu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2015 17:44

 

Đố bay biết biển bao sâu,
Biết sông mấy ngả, biết cầu mấy nơi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đố bay biết biển bao sâu