26/10/2021 01:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 10
10

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 08/11/2008 02:34

 

Nguyên tác

あやめ草 
足にむすばん 
草鞋の緒

Bản dịch của Vĩnh Sính

Chia tay luống những dặm dài
Tặng đôi dép rạ kết quai xương bồ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 10