08/02/2023 00:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bái phục trái thời gian

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 04/03/2018 13:15

 

Con xin bái phục trái thời gian
Rụng nốt bao năm khẽ mọc mầm
Nàng thơ dậy sóng trong đau khổ
Một gốc trăng tình nay xa xăm!
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Bái phục trái thời gian