29/05/2024 13:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con cú

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2008 01:36

 

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Con cú ban ngày
Đôi mắt mù lòa
Ta không nhìn thấy gì

Hãy đợi

Đêm của mi sẽ đến

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Con cú