27/05/2022 13:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Truyền trao đuốc tuệ

Tác giả: Tuệ Thiền

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bích La vào 20/06/2021 10:50

 

Biết thế gian mộng huyễn
Nhưng nghiệp chướng ngút ngàn
Như người cai ma tuý
Giải thoát rất gian nan

Truyền trao nhau đuốc tuệ
Thiền định và yêu thương
Những lời kinh cứu khổ
Thắp sáng giữa vô thường

Như giữa vạn trùng khơi
Có la bàn định hướng
Bớt chấp thủ cái “tôi”
Thêm từ bi nhập cuộc

Những lời kinh cứu khổ
Mang năng lượng nhiệm mầu
Bớt tham sân si mạn
Thêm niềm vui cho nhau.
2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Thiền » Truyền trao đuốc tuệ