24/05/2022 18:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung Phụng Định pháp sư quy An Nam
供奉定法師歸安南

Tác giả: Dương Cự Nguyên - 楊巨源

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2006 08:44

 

Nguyên tác

故鄉南越外,
萬里白雲峰。
經論辭天去,
香花入海逢。
鷺濤清梵徹,
蜃閣化城重。
心到長安陌,
交州後夜鐘。

Phiên âm

Cố hương Nam Việt ngoại,
Vạn lý bách vân phong.
Kinh luân từ Thiên khứ,
Hương hoa nhập hải phùng.
Lộ đào thanh phạm triệt,
Thần các hoá thành trùng.
Tâm đáo Trường An mạch,
Giao Châu hậu dạ chung.

Dịch nghĩa

Quê nhà cõi Nam Việt ngoài Trung Quốc
Mây bạc phủ ngọn núi xa cách muôn dặm
Bao nhiêu học thức kinh luân từ giã cửa Trời
Hương hoa đem vào mặt biển
Làn sóng biếc, bóng cò bay còn như in dấu
Khí bổ bốc lên như mây thành mấy trùng
Lòng nghĩ đến kinh đô Trường An
Mỗi khi có tiếng chuông chùa đêm khuya ở Giao Châu.

Bản dịch của (Không rõ)

Quê nhà cõi Nam Việt
Mây trắng tít mù xa
Cửa Trời vắng kinh kệ
Mặt biển nổi hương hoa
Sóng gợn cò in bóng
Thành mây bến mấy toà
Trường An lòng vấn vít
Giao Châu chuông đêm tà.
Bài thơ này Dương Cự Nguyên viết tặng pháp sư Phụng Định khi từ An Nam sang Trung Hoa giảng kinh Phật trong cung vua Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Cự Nguyên » Cung Phụng Định pháp sư quy An Nam