26/01/2021 10:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường xa tôi mới tới đây

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2015 14:17

 

Đường xa tôi mới tới đây,
Xem chăng chưa tỏ, nhìn mây chưa tường.
Có câu: kiến hữu tắc nhường[1],
Tới đây phải kính, phải nhường các huynh.
Dời chân ra chốn lê đình,
Để xem người bạn cựu có nhớ mình hay không?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Gặp bạn thì nhường bạn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đường xa tôi mới tới đây