23/06/2024 03:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỷ Hợi tạp thi kỳ 130
己亥杂诗其一三零

Tác giả: Cung Tự Trân - 龔自珍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 13/09/2008 03:44

 

Nguyên tác

陶潛酷似臥龍豪,
萬古潯陽松菊高。
莫信詩人竟平淡,
二分梁甫一分騷。

Phiên âm

Đào Tiềm khốc tự Ngoạ Long hào,
Vạn cổ Tầm Dương tùng cúc cao.
Mạc tín thi nhân cánh bình đạm,
Nhị phân Lương Phủ nhất phân tao.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Đào Tiềm thật giống Ngoạ Long
Tầm Dương tùng cúc cao phong tuyệt trần
Chớ nhầm cốt cách thi nhân
Hai phần Lương Phủ, một phần "Ly tao"!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cung Tự Trân » Kỷ Hợi tạp thi kỳ 130