25/07/2024 02:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiểu viên kỳ 1
小園其一

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 14:55

 

Nguyên tác

何處勳風入草堂,
東窗睡覺夢魂涼。
蘭叢葉戰香歸袖,
茶碗光搖影上樑。
繞砌蟾爭擎粒蟻,
隔枝雀伺捕蟬螂。
小園亦有無窮趣,
憑几沉吟獨自量。

Phiên âm

Hà xứ huân phong nhập thảo đường,
Đông song thuỵ giác mộng hồn lương.
Lan tùng diệp chiến hương quy tụ,
Trà uyển quang dao ảnh thướng lương.
Nhiễu thế thiềm tranh kình lạp nghĩ,
Cách chi tước tứ bộ thiền lang.
Tiểu viên diệc hữu vô cùng thú,
Bằng kỷ trầm ngâm độc tự lường.

Dịch nghĩa

Gió ấm từ đâu thổi vào ngôi nhà tranh
Tỉnh dậy bên cửa sổ phía đông hồn mộng mát mẻ
Khóm lan lá xô xát nhau đưa mùi hương vào tay áo
Chén trà dọi bóng sáng long lánh lên xà nhà
Bên thềm con cóc đớp con kiến đang vác hạt gạo
Cành cây bên cạnh chim sẻ rình con bọ ngựa đang bắt con ve
Vườn nhỏ cũng có những thú vị vô cùng
Trầm ngâm ngồi ghế một mình tự suy nghĩ

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Gió đâu lọt chốn thư phòng,
Bên song hây hẩy, giấc nồng vừa tan.
ống tay thoang thoảng mùi lan,
Chén trà lóng lánh ánh lên mái hồi.
Cóc vồ con kiến tha mồi,
Chim rình bọ ngựa đang ngồi bắt ve.
Mảnh vườn cũng lắm thú ghê,
Ghế bên ngồi nghĩ tỉ tê một mình.
Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Tiểu viên kỳ 1