28/07/2021 18:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục Châu thiên
綠珠篇

Tác giả: Kiều Tri Chi - 喬知之

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2008 07:32

 

Nguyên tác

石家金谷重新聲,
明珠十斛買娉婷。
此日可憐君自許,
此時可喜得人情。
君家閨閣不曾難,
常將歌舞借人看。
意氣雄豪非分理,
驕矜勢力橫相干。
辭君去君終不忍,
徒勞掩袂傷鉛粉。
百年離別在高樓,
一旦紅顏為君盡。

Phiên âm

Thạch gia Kim Cốc trọng tân thanh,
Minh châu thập hộc mãi phinh đình.
Thử nhật khả liên quân tự hứa,
Thử thì khả hỉ đắc nhân tình.
Quân gia khuê các bất tằng nan,
Thường tướng ca vũ tá nhân khan.
Ý khí hùng hào phi phân lý,
Kiêu căng thế lực hoành tương can.
Từ quân khứ quân chung bất nhẫn,
Đồ lao yểm duệ thương duyên phấn.
Bách niên ly biệt tại cao lâu,
Nhất đán hồng nhan vị quân tận.

Dịch nghĩa

Lầu Kim Cốc của nhà họ Thạch chuộng tiếng hát mới,
Đã bỏ ra mười hộc minh châu để mua được người đẹp.
Ngày ấy vì yêu chàng chấp nhận,
Lúc ấy vui vì được tình người.
Nhà chàng giàu sang chưa hề gặp khó khăn,
Thường làm ca múa mượn người xem.
Ý khí hào hùng đâu chịu phân cách,
Thế lực lớn đã can thiệp.
Bỏ chàng xa chàng đều không nỡ,
Nhọc lòng che mặt thương son phấn.
Ly biệt cuộc đời tại lầu cao,
Một sớm vì chàng người đẹp bỏ mạng.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chuộng hát hay Thạch gia Kim Cốc
Mua thướt tha mười hộc minh châu
Ngày này đã bấy thương yêu
Lúc này quyến luyến bấy nhiêu tình người
Chẳng khó khăn nhà ai đài tạ
Vẫn thường hay hát múa người xem
Giàu sang hống hách quá phần
Kiêu căng thế lực hại tàn lẫn nhau
Từ biệt chàng lòng đau không dứt
Thương phấn hồng che mặt càng đau
Trăm năm ly biệt trên lầu
Má hồng một sớm còn đâu vì chàng.
Lục Châu, ái thiếp của Thạch Sùng, một cự phú đời Tấn. Tôn Tú muốn lấy Lục Châu, Thạch Sùng cự tuyệt, Tôn Tú liền giả chiếu chỉ nhà vua bắt Thạch Sùng. Bấy giờ Thạch Sùng đang cùng Lục Châu yến tiệc trên lầu trong vườn Kim Cốc. Thạch Sùng nói với Lục Châu: “Ta vì nàng mà bị tội”. Lục Châu khóc, nói: “Xin chết trước mặt chàng” rồi gieo mình xuống lầu tự vẫn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kiều Tri Chi » Lục Châu thiên