01/12/2022 08:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn lộ hành tự uỷ
山路行自慰

Tác giả: Nguyễn Quang Bích - 阮光碧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 11/09/2011 20:01

 

Nguyên tác

崎嶇莫怕路行難,
圖報餘生誓寸丹。
頭上君親天日照,
江山到處護平安。

Phiên âm

Khi khu mạc phạ lộ hành nan,
Đồ báo dư sinh thệ thốn đan.
Đầu thượng quân thân thiên nhật chiếu,
Giang sơn đáo xứ hộ bình an.

Dịch nghĩa

Gập ghềnh chẳng sợ đường khó đi
Kiếp sống thừa thề đem tấc son để lo toan báo nước
Quân thân đặt trên đầu, có mặt trời soi xét
Khắp non sông, đến nơi nào cũng được phù hộ bình yên

Bản dịch của Kiều Hữu Hỷ, Lã Xuân Mai

Gập ghềnh nào sợ bước gian nan
Cứu nước thân già dạ sắt son
Trung hiếu trên đầu trời chiếu rọi
Giang sơn che chở được bình an
Ngày mồng 10 tháng 7 năm Ất dậu Hàm Nghi nguyên niên (19-8-1885) Nguyễn Quang Bích phụng mệnh đi sứ sang Vân Nam xin quân cứu viện của Trung Quốc, dọc đường tức cảnh làm bài thơ này.

Nguồn: Thơ văn Nguyễn Quang Bích, NXB Văn học, 1987

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Bích » Sơn lộ hành tự uỷ