17/01/2022 14:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài thơ hay nhất

Tác giả: Yên Thao - Nguyễn Bảo Thịnh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 05/02/2015 17:39

 

Bài thơ tôi viết năm xưa
Bạn khen hay quá, bây giờ vẫn hay
Tôi nghe, buồn đến mấy ngày
Thơ mình không lẽ hôm nay xuống rồi

Bài thơ hay nhất của tôi
Tôi đang thai nghén cho đời chưa xong
2000

Nguồn: Yên Thao - thơ, NXB Văn học, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yên Thao » Bài thơ hay nhất