08/10/2022 01:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tùng đào
松濤

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/12/2018 17:06

 

Nguyên tác

虎嘯平原吼地雷,
松山重聳翠濤催。
勢翻古洞羣泉湧,
聲驟寒宮萬馬來。
魚甲紛飛樵境界,
鶴巢隱見蜃樓臺。
滔天不溺凌雲器,
舟揖應知有宿材。

Phiên âm

Hổ tiếu bình nguyên hống địa lôi,
Tùng sơn trùng tủng thuý đào thôi.
Thế phiên cổ động quần tuyền dũng,
Thanh sậu hàn cung vạn mã lai.
Ngư giáp phân phi tiều cảnh giới,
Hạc sào ẩn kiến thận lâu đài[1].
Thao thiên bất nịch lăng vân khí,
Chu ấp ưng tri hữu túc tài.

Dịch nghĩa

Hổ thét đồng bằng rống như sấm,
Núi thông cao chọc trời sóng biếc giục.
Thế lật động cổ các suối vọt lên,
Tiếng đậu cung lạnh như có vạn con ngựa phi nước đại tới.
Vẩy cá bắn tung, cảnh giới ông tiều,
Tổ hạc thấp thoáng thấy lần thẩn.
Nước ngập trời không dìm đắm được khí vút lên mây,
Nên biết là có chất liệu sẵn để làm mái chèo thuyền.

Bản dịch của Hoài Anh

Hổ gầm như sấm giữa đồng,
Thông cao vút, sóng cuộn tung dập dờn.
Thế lật động, các suối phun,
Tiếng như vạn ngựa vó chồm phi nhanh.
Vẩy cá bắn toé chung quanh,
Tổ hạc thấp thoáng thấy hình thẩn lâu.
Khí vươn mây, nước dìm sao?
Chất liệu dùng đẽo mái chèo sẵn đây?
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Chỉ những hình ảnh lâu đài, thành quách thường ẩn hiện trên mặt biển. Theo khoa học ngày nay thì đó chính là hiện tượng chiết xạ ánh sáng trong tự nhiên mà thành. Nhưng thời xưa người ta cho rằng do hơi thận (thận là con hàu hay con ngao lớn) phun hơi mà thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Tùng đào