01/02/2023 11:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương bạn nhi
楊叛兒

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/03/2007 14:11

 

Nguyên tác

君歌楊叛兒,
妾勸新豐酒。
何許最關人,
烏啼白門柳。
烏啼隱楊花,
君醉留妾家。
博山爐中沉香火,
雙煙一氣淩紫霞。

Phiên âm

Quân ca “Dương bạn nhi”,
Thiếp khuyến Tần Phong tửu.
Hà hứa tối quan nhân,
Ðiểu đề Bạch môn liễu.
Ðiểu đề Ẩn Dương hoa,
Quân tuý lưu thiếp gia.
Bác Sơn lư trung trầm hương hoả,
Song yên nhất khí lăng tử hà.

Dịch nghĩa

Chàng hát bài “Dương bạn nhi”
Thiếp mời rượu Tần Phong
Hai người thật thắm thiết
Chim hót trong liễu cửa Bạch
Chim hót trong hoa ở Ẩn Dương
Chàng say lưu lại nhà thiếp
Trong lò Bác Sơn, lửa trầm hương
Hai làn khói chung một khí bay lên vượt qua ráng tía.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Chàng hát "Dương bạn nhi"
Thiếp mời Tần Phong tửu
Hai người thật thân tình
Cửa Bạch chim hót liễu
Ẩn Dương chim hót hoa
Chàng say, thiếp nhớ nhà
Trong lò Bác Sơn trầm hương toả
Hai làn một ý vượt ráng pha
(Năm 725)

Dương bạn nhi nguyên là một bài đồng dao thời Bắc Tề, sau trở thành một đề tài trong nhạc phủ. Bài thơ này của Lý Bạch với bài đồng dao Dương bạn nhi không liên quan, nhưng lại liên quan mật thiết với Dương bạn nhi trong nhạc phủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Dương bạn nhi