22/09/2021 02:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Khi người đàn bà Mỹ”
“When this American woman”

Tác giả: Leonard Cohen

Nước: Canada
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 06/03/2021 19:18

 

Nguyên tác

When this American woman,
whose thighs are bound in casual red cloth,
comes thundering past my sitting place
like a forest-burning Mongol tribe,
the city is ravished
and brittle buildings of a hundred years
splash into the street;
and my eyes are burnt
for the embroidered Chinese girls,
already old,
and so small between the thin pines
on these enormous landscapes,
that if you turn your head
they are lost for hours.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Khi người phụ nữ Mỹ này
Cặp đùi em quấn nơ dài đỏ tươi
Sấm sét ngang chỗ tôi ngồi
Như người Mông Cổ từ nơi cháy rừng
Làm cho thành phố tưng bừng
Những ngôi nhà cổ
vỡ từng mảnh ra
Mắt tôi lửa vụt cháy loà
Mấy nàng Trung Quốc
hoá ra cũ rồi
Chìm vào giữa bóng thông gầy
Một nơi quang cảnh mê say dạt dào
Nếu em quay ngược lại đầu
Xem như biến mất trong màu thời gian.
Trong thi tập Let us compare mythologies.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Leonard Cohen » “Khi người đàn bà Mỹ”