21/10/2021 02:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cát Tường tự hoa tương lạc nhi Trần Thuật Cổ kỳ bất chí
吉祥寺花將落而陳述古期不至

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 30/11/2007 19:38

 

Nguyên tác

今歲東風巧剪裁,
含情只待使君來。
對花無語花應恨,
直恐明年花不開。

Phiên âm

Kim tuế đông phong xảo tiễn tài,
Hàm tình chỉ đãi sứ quân lai.
Đối hoa vô ngữ hoa ưng hận,
Trực khủng minh niên hoa bất khai.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Năm mới gió đông khéo cắt bồi,
Mang tình đối đãi chỉ riêng người.
Trước hoa không nói, hoa đừng hận,
Chỉ sợ xuân sau chẳng nở thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Cát Tường tự hoa tương lạc nhi Trần Thuật Cổ kỳ bất chí