29/05/2022 10:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Thái Nguyên thất nhật quang phục ký kỳ 3
題太七日光復記其三

Tác giả: Ngô Đức Kế - 吳德繼

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2016 23:30

 

Nguyên tác

彈兩槍煙匯一場,
旌旗耀日劍凝霜。
南人城郭南人主,
七日居然萬載長。

Phiên âm

Đạn vũ thương yên hối nhất trường,
Tinh kỳ diệu nhật kiếm ngưng sương.
Nam nhân thành quách, Nam nhân chủ,
Thất nhật cư nhiên vạn tải trường.

Dịch nghĩa

Mưa đạn khói súng mù mịt cả một vùng,
Ánh cờ chói nắng, gươm đao sáng quắc.
Thành quách của nước Nam ta, người Nam làm chủ,
Chỉ bảy ngày mà nghiễm nhiên còn mãi vạn năm.

Bản dịch của Trương Việt Linh

Súng đạn khói mưa mịt cả vùng
Ngọn cờ nắng chói, kiếm sương ngưng
Nước Nam thành quách, người Nam chủ
Chỉ bảy ngày lưu cả vạn năm
Nguồn: Phan Văn Các, “Khí phách và tâm hồn nhà chí sĩ Ngô Đức Kế qua những vần thơ chữ Hán”, Tạp chí Hán Nôm, số 5(90), 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Đức Kế » Đề Thái Nguyên thất nhật quang phục ký kỳ 3